DSC_0182.jpg گل فشان گمیشان/گلستان/شمال ایران
بعد از مدتها احساس میكنم می تونم كنار عكسام حرفامو خودمونی بنویسم. اغلب جاهایی كه عكس من رو سایت هست حرفی از خودم نیست و این یه حس غریبی رو به من داده. چیدمان تنها یه نام نیست . موقع عكاسی ما تمام داده های تصویری سوژه رو با انچه كه تصور قبلی اندیشه مون بوده تطبیق میدیم و سپس بر اساس درك فضا وزمان. عناصر موجود و المان های حاضر به چیدمانی دست میزنیم كه بر گرفته از درك درونی ما ار سوژه است. بر اساس همین نگاه و چبدمان ذهنی است كه گفته می شود در یك لوكیشن ثابت در یك زمان واحد 2 عكاس 2 عكس متفاوت میگیرند. چیدمان . نگاه من به پیرامون زندگی انسان است.
صفحه 19 از 19
صفحه قبلی |<< << < ... 18  [19]