ارامش خیال
سال قبل كه اینجا بودم یه بهشت كوچك رو زمین دیدم و گفتم كاش این بهشت و اون موقع تو اون لحظات ندیده بودم. بارها بعدش رفتم تا از اون قطعه بهشتی عكسی داشته باشم اما هیچوقت مثه اون روز نبود......شانزدهم اذر. درهای بهشت فقط بعضی لحظه ها باز میشن و فقط خوبا میتونن برن.....:
DSC_0313.jpg
خوب دیگه نمیشه گفت دوربینی گم میشه یا عكاسی .... اما واقعا دیدن این لحظه ها طاقت میخواد....
DSC_0340.jpg
یاد اشنای دوستان همیشه سبز..
[ ۲۶ دى ۱۳۸۵ ]


:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.