سیوند
برای بازدید از سد سیوند میتوان از جاده جانبی ان وارد محوطه كار گاه شد و پیشرفت كار را مشاهده نمود.... هنوز ابگیری به مر حله جدیدی نرسیده است.
DSC_0214.jpg
هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.